Salgs og leveringsbetingelser

Fotografering
§ Hvis det ikke på forhånd er aftalt med kunden hvad der skal leveres, er det time-afregning plus billedets stk pris.
§ Fotografering on location. Prisen er inkl. fotografering, opstilling/nedtagning af udstyr. Ventetid som fotografen ikke er skyld i vil blive faktureret til gældende timetakst for CK foto.
§ Er kunden ikke tilfreds med billederne, vil CK foto tilbyde at tage billederne om uden ekstra omkostninger for kunden.
§ Modelfotografering, kræver at modellen er myndig. Ellers skal modellen have værges godkendelse og underskrift på at han/hun må stå model.

Betaling
§ Betaling kan ske kontant, check eller ved bankoverførsel.
§ Private kunder; kun mod kontant.
   o Billeder betales kontant ved aflevering.
   o Ved betaling efter forfaldsdato påregnes rente med pt. 1% pr. påbegyndt måned.
§ Firma kunder; netto kontant 8 dage.
   o Ved betaling efter forfaldsdato påregnes rente med pt. 1% pr. påbegyndt måned.

Kørsel
§ Kunder med bopæl udenfor Holstebro tillægges den til enhver tid gældende km takst for kørsel, taksten regnes fra CK foto’s adresse til kunden og retur.

Ejendomsret
§ Alt billedmateriale som negativer og digitale orginaler er fotografens ejendom og vil ikke blive udleveret, med mindre andet er aftalt med fotografen. Fotografen har under alle omstændigheder ejendomsretten til billederne.
§ CK foto kan frit bruge optagelserne og kan offentliggøres og benyttes redaktionel eller kommercielt efter fotografens skøn.